גוף מסור גרונג "8 INGCO 20V - 20V - הום סנטר המשך לתוכן