קלסימו מוכן לשימוש 1.3 ק"ג, טמבור - צבע וחומרי בניה- מחלקה - הום סנטר המשך לתוכן