כוננית מתכת פינתית בינונית שחורה - ארונות שירות וכונניות-קבוצה - הום סנטר המשך לתוכן