כוננית/יחידת מדפים לנשיאת משקל כבד, ארבעה מדפים FUSED כתר - כתר - הום סנטר המשך לתוכן