פוליגג 450 - צבע וחומרי בניה- מחלקה - הום סנטר המשך לתוכן